Pobierz piosenki z Emi Nitta, Ui Miyazaki, Mikoi Sasaki, Chiyo Ousaki, and Erika Kaiho